Vrátenie tovaru do 14 dní

Právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu pri zmluvách uzatváraných na diaľku, ako aj práva a povinnosti zmluvných strán stanovuje zákon č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

403b251c-4d07-4793-a081-fc8225d89f80c9ed7e52-dadb-4c30-a848-3d7424f1ad45

Kto má nárok na vrátanie tovaru bez udania dôvodu?

Väčšina ľudí dnes už vie, že ak si niečo zakúpia cez e-shop, môžu tovar vrátiť do 14 dní. Treba si ale uvedomiť, že zákon takéto právo priznáva iba spotrebiteľom, teda fyzickým osobám, ktoré si tovar kúpia pre vlastnú potrebu a nekonajú v rámci svojej obchodnej činnosti (napríklad ako fyzická osoba – podnikateľ).

Nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu do 14 dní je v zmysle príslušných zákonov de facto odstúpením od kúpnej zmluvy. Platným odstúpením od zmluvy táto zmluva zaniká od počiatku a považuje sa, ako keby ani nikdy nebola uzavretá. Znamená to teda, že predávajúci vráti peňažné plnenie a kupujúci – spotrebiteľ vráti zakúpený tovar.

Ak si v e-shope zakúpi zákazník tovar a pri objednávke uvedie IČO, resp. obchodné meno, nevzniká mu automaticky nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu, pretože nie je v postavení spotrebiteľa.

Dokedy je možné vrátiť tovar?

Lehota 14 dní začína plynúť nasledujúci kalendárny deň po prevzatí tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť dodávateľovi dodaný najneskôr v posledný deň 14 dňovej lehoty.

Za akých podmienok môže zákazník vrátiť tovar

-tovar musí byť kompletný (teda príslušenstvo, manuál a iné...)

-tovar nesmie byť poškodený

-poštovné, spojené so zasláním tovaru späť, hradí kupujúcí, vracaný tovar odporúčame pri preprave poistiť na čiastku vo výške hodnoty tovaru

 

Bližšie informácie ohľadom nákupu si môžete pozriet v obchodných podmienkach.

Formulár na vrátenie tovaru nájdete nižššie.

Formulár na vrátenie tovaru⬅